گزارش هفتمین سمپوزیوم بین المللی معماری، شهرسازی و عمران پایدار