loading

معارفه جناب آقای دکتر فدای وطن ریاست محترم واحد امارات

  • Home
  • News
  • معارفه جناب آقای دکتر فدای وطن ریاست محترم واحد امارات

جناب آقای مهندس شیخ عطارسرپرست محترم معاونت بین الملل دانشگاه طی حکمی جناب آقای دکتر رضا فدای وطن را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات منصوب نمودند. در روز جمعه مورخ 2019/05/31 با حضور جناب آقای دکتر مشکینی معاون محترم توسعه و منابع دانشگاه و سایر مسئولین و همکاران واحد امارات مراسم تودیع و معارفه برگزار گردید. در این مراسم از زحمات جناب آقای دکتر محمدرحیم واثقی ریاست قبلی تقدیر و تشکر بعمل آمد. لازم به ذکر می باشد آقای دکتر فدای وطن همزمان ریاست دانشگاه آزاد شعبه آکسفورد را عهده دار می باشد.