loading

معارفه جناب آقای دکتر رحیمی معاون محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد امارات

  • Home
  • News
  • معارفه جناب آقای دکتر رحیمی معاون محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد امارات

آقای دکتر فدای وطن طی حکمی آقای دکتر سیدمحسن رحیمی را بعنوان سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی منصوب نمودند و همچنین از زحمات جناب آقای دکتر علی حاجیها معاون قبلی دانشگاه تقدیر و تشکر بعمل آمد.